Kỹ năng quản lý – kynangquanly.com

1.500.000 

Mô tả

Kynangquanly.com là một website chuyên chia sẻ những kỹ năng quản lý, kỹ năng quản lý con người trong một đội nhóm, của một bộ phận trong công ty, cơ quan, quản lý nhà hàng, khách sạn,…; kỹ năng quản lý quỹ thời gian hiệu quả, quản lý công việc, quản lý các mối quan hệ của mình thông qua cách giao tiếp, cách giữ gìn các mối quan hệ,…

Như vậy đòi hỏi đây phải là một trang web đủ mạnh để có thể cung cấp đầy đủ, chính xác lượng thông tin, kỹ năng đến với bạn đọc, trnag web phải thu hút, ấn tượng mới tạo được sự hứng thú, níu giữ người ghé thăm, hơn nữa tên miền cũng phải đẹp, dễ nhớ để đến khi muốn tìm hiểu thêm về một kỹ năng quản lý nào đó là có thể mở tìm kiếm ngay.