Hỏi đáp pháp luật – hoidapphapluat.com

1.500.000 

Mô tả

Hệ thống pháp luật Việt Nam vô cùng phức tạp của tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng, mục đích của pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau. Hệ thống pháp luật được phân định thành các ngành luật, các chế định pháp luật, tất cả đều được thể hiện trong các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định với mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.

Nói một chút như vậy để tất cả mọi người dễ dàng hình dung được về hệ thống pháp luật là vô cùng rộng lớn, một người bình thường khó có thể tìm hiểu và nắm bắt hết được. Tuy nhiên, thay vì điều đó, họ có thể tìm kiếm, đưa ra những thắc mắc và yêu cầu được giải đáp ở mọi nơi, vào mọi lúc thông qua một website chuyên về pháp luật, chẳng hạn như hoidapphapluat.com.  Điều này giúp thỏa mãn được những nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống của con người hiện đại.