Mô tả

Trong khi mọi hoạt động giao dịch đều được diễn ra trên mạng internet, thông qua các trang web trực tuyến thì dịch vụ giao hàng chính là đơn vị trung gian giữa doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử và khác hàng. Doanh nghiệp có thứ mà khách hàng muốn, khách hàng đặt hàng cho doanh nghiệp và chính dịch vụ giao hàng sẽ mang sản phẩm từ doanh nghiệp đến tận tay khách hàng.

Có thể nói dịch vụ giao hàng chính là được xây dựng, phát triển dựa trên những yêu cầu, quyền lợi của người tiêu dùng và mang tính đặc thù cao. Cùng với sự bùng nổ của hình thức kinh doanh trữ tuyến thì dịch vụ giao hàng ngày cũng như cá gặp nước, nở rộ và phát triển mạnh mẽ. Phát triển nhờ kinh doanh trực tiếp nhưng muốn lớn mạnh và có sức ảnh hưởng hơn nữa, các công ty chuyên về dịch vụ giao nhận hàng hóa cũng cần sở hữu một website riêng cũng là để tương tác với khách hàng của mình. Và chúng tôi có website giaohangviet.com.